• تاریخ : ۱۷ام اسفند ۱۳۹۶
  • موضوع : آسیانفرهنگی

اثری تازه از محمدهاشم اکبریانی با عنوان «ایدئولوژی و ادبیات» روانه بازار کتاب شد.

به گفته خبرنگار مهرف نشر مروارید کتاب «ایدئولوژی و ادبیات» اثر محمد هاشم اکبریانی را که به بررسی تطبیقی اندیشه‌های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ فرخزاد می‌پردازد را منتشر کرد.

این کتاب شامل شش مقاله در شانزده فصل هست که در چهارچوب جامعه‌شناسی ادبیات سعی دارد نشان دهد که بخش بزرگی از اندیشه شاعرانی که از رهایی و آزادی و انسان متعالی  و جامعه آرمانی سخن می‌گویند و در برابر استبداد قرار داشتند، خود عمیقا مستبد و مبتنی بر تمرکزگرایی بوده‌اند.

در این کتاب به گفته مولف جان کلام در این موضوع قرار گرفته هست که شعر به‌عنوان بستری که بخش بزرگی از اندیشه‌های ایرانی در آن جاری شده و نمایش درآمده، از ابتدا دو شاخته وجود داشته هست؛ شاخه‌ای که بنای آن بر تمرکزگراییدر اندیشه و عمل بوده و شاخه دیگر  که بر تکثر تکیه داده هست. این دو جریان از گذشته‌های دور شکل گرفته و در شعر معاصر ما هم خود را در نمایان ساخته هست. بر این اساس این کتاب شعر حافظ و مولوی را در یک سو و شعر خیام و شاملو و فروغ را در سوی دیگری نهاده هست.

به گفته اکبریانی مقالات این کتاب به نوعی در چارچوب  جامعه شناسی ادبیات به چند و چون این موضوع پرداخته هست و سعی دارد نشان دهد بخش  بزرگی از اندیشه‌هایی که از رهایی و آزادی و انسان متعالی و جامعه آرمانی می‌گفتند و در برابر استبداد قرار داشتند خود عمیقا مستبد و مبتنی بر تمرکزگرایی بوده‌اند.

این کتاب را نشر مروارید در ۲۶۳ صفحه با قیمت ۲۴ هزار تومان منتشر کرده هست.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما